เบอร์โทรสำคัญ

เมืองเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

053 922 100

เมืองเชียงใหม่

สถานีรถไฟเชียงใหม่

0 5324 4795, 0 5324 4094

เมืองเชียงใหม่

สถานีขนส่งช้างเผือก (แห่งที่1)

0 5321 1586

เมืองเชียงใหม่

สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

0 5324 2664

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจภูพิงค์

0 5321 9230, 0 5321 1750

สันกำแพง

สถานีตำรวจสันกำแพง

0 5333 2452

สันป่าตอง

สถานีตำรวจสันป่าตอง

0 5331 1123, 0 5331 1122

สันทราย

สถานีตำรวจสันทราย

0 5349 1949, 0 5349 1952

สะเมิง

สถานีตำรวจสะเมิง

0 5348 7090

สารภี

สถานีตำรวจสารภี

0 5332 1090

เวียงแหง

สถานีตำรวจเวียงแหง

0 5347 7066, 0 5347 7066

อมก๋อย

สถานีตำรวจอมก๋อย

0 5346 7066, 0 5346 7110

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจแม่เวียง

0 5392 8028

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจแม่ปิง

0 5327 5715, 0 5327 5704

เมืองเชียงใหม่

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่

0 5327 7510, 0 5320 1755-6

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจทางหลวง

0 5324 0289, 0 5324 2441

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่

0 5327 7477, 0 5327 6458

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจช้างเผือก

0 5321 8445, 0 5321 8443

พร้าว

สถานีตำรวจพร้าว

0 5347 5309

เมืองเชียงใหม่

ศูนย์การจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่

0 5323 4051, 0 5325 2787

เมืองเชียงใหม่

ศูนย์แจ้งคนหาย

1300

เมืองเชียงใหม่

ศูนย์อุทกฯ ภาคเหนือ

053-248925, 053-262683

เมืองเชียงใหม่

ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่

053-222-479

เมืองเชียงใหม่

ศุลกากร

0 5327 0222

แม่อาย

ตำรวจท่องเที่ยวท่าตอน

0 5345 9033

เมืองเชียงใหม่

สถานีตำรวจท่องเที่ยวสนามบินเชียงใหม่

0 5327 0222 ต่อ 2191

เมืองเชียงใหม่

การไฟฟ้าเขต1 ภาคเหนือ

0 5324 1777

เมืองเชียงใหม่

รถหาย โทรหมายเลขพิเศษ

1192

เมืองเชียงใหม่

หน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ

1154,0 5325 9354

เมืองเชียงใหม่

ศูนย์วิทยุรถพยาบาล

0 5312 1052

เมืองเชียงใหม่

ศูนย์ดับเพลิงเชียงใหม่

199

เมืองเชียงใหม่

บริการรถพยาบาล,เจ็บป่วยฉุกเฉิน

1669

เมืองเชียงใหม่

ตำรวจท่องเที่ยว

1699

เมืองเชียงใหม่

ตำรวจทางหลวง

1193

เมืองเชียงใหม่

สายด่วนตำรวจ,เหตุด่วนเหตุร้าย

191